Benchmark Quick-Check:

Сравнете Вашия Cash Management с бенчмарките на най-добрите.

» по-нататък

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » по-нататък

Възможности за контакти

 • Желаете ли да Ви се обади наш служител? Callback
 • Или предпочитате да попълните нашия формуляр за контакти? Contact form
 • Може да ни изпратите също директно E-mail

Чрез бенчмаркинг към високи постижения

FinanceTuner ® съдействат на финансовите мениджъри чрез уникален бенчмаркинг. По този начин може да сравните нивото на съотношението разходи/резултат на Вашия кеш-мениджмънт с най-добрите фирми на Вашия пазар. В Анализ на потенциалите само в рамките на един ден може да установите в кои сектори се крият резерви, които може да реализирате:

 • Банкови условия, автоматизация
 • Плащания, мениджмънт на дебиторите и кредиторите
 • Финансови диспозиции при оптимална лихва
 • Кеш-мениджмънт на концерна
 • Лизинг на недвижими имоти
 • Застраховки и управление на риска

В рамките на последващия FinanceTuning заедно с Вас ще превърнем идентифицираните потенциали в измерими резултати, и то в най-кратко време. FinanceTuning може да се извършва по всяко време и не изисква много усилия при оформлението на проекта. Вашият бърз успех е най-големият стимул за нас, защото ние работим на база постигнати резултати. Рискът, свързан с време и разходи, се поема изцяло от FinanceTunern®.

Вашето предимство: Гарантиран успех без рискове, свързани с разходи и време!


Само 3 крачки до целта:


 1. Benchmark Quick-Check: веднага може да видите дали FinanceTuning FinanceTuning е изгоден за Вас.
 2. FinanceTuning
 3. Анализ на потенциалите: Cash Management-Benchmarking, който се извършва за един ден, показва в детайли всички възможности за оптимизиране, извършва оценка на изгледите за успех и Ви показва необходимите действия за изпълнение.
 4. Cash Management-Benchmarking,
 5. Съвместно изпълнение: Ние Ви оказваме активно съдействие за бързата реализация на Вашите цели.
FinanceTuner ще увеличи ли и моя успех?

Изложение


Искате да научите дали сте сред най-добрите?
FinanceTuner®
ще Ви покаже с абсолютна точност къде съществуват още възможности за оптимизиране, които веднага могат да подобрят Вашия финансов резултат.

Роланд Краус


Нашите клиенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» mehr