Benchmark Quick-Check:

Provjerite gdje se nalazi va?e upravljanje gotovinom (Cash Management) u uspredbi s Benchmarkovima najboljih performera. >dalje

» dalje

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » dalje

Mogućnosti za kontakt

 • Da li ?elite da Vas jedan od na?ih suradnika nazove telefonom? Callback
 • Ili ćete radije ispuniti formular za kontakt? Contact form
 • Mo?ete nam, naravno, poslati i direktno E-Mail.

S Benchmarkingom do vrhunskog rezultata

Finance Tuneri su podrška za financijske upravitelje s jedinstvenim Benchmarkingom. Njime uspoređujete razinu troškova i učinkovitost Vašeg upravljanja gotovinom s najboljim poduzećima Vašeg tr?išta. U analizi potencijala spoznat ćete već u roku od jednog dana u kojim se oblastima nalaze ostvarljive učinske rezerve:

 • Uvjeti banaka, automatizacija
 • platni promet, mened?ment debitora i kreditora
 • financijska dispozicija optimalnih kamata
 • Upravljanje gotovinom (Cash Managment) u koncernima
 • leasing nekretnina
 • osiguranja i Risk Management

U Finance Tuningu koji se primjenjuje poslje toga, zajedno s vama pretvaramo prepoznate potencijale u mjerljive uspjehe, i to u najkraćem roku. Finance Tuning se u svakom trenutku mo?e provesti i ne zahtjeva skupi Projektlayout. Vaš brzi uspjeh je za nas najveći poticaj, jer mi radimo na bazi postiguntog uspjeha. Vremenski i troškovni rizik se nalazi isključivo kod Finance Tunera.

Vaša prednost: jamstvo uspjeha bez troškovnog i vremenskog rizika!


Samo 3 koraka do cilja:


 1. Benchmark Quick-Check (brza provjera): odmah pokazuje da li Vam se isplati FinanceTuning.
 2. Analiza potencijala: jednodnevni Benchmarking upravljanja gotovinom (Cash Management) prikazuje u detalju sve mogućnosti poboljšanja, ocjenjuje izglede za uspjeh i prikazuje Vam koje korake bi trebalo poduzeti.
 3. Zajednička primjena: kod brze realizacije vaših ciljeva radimo aktivno zajedno s Vama.
Da li Finance Tuner povećava i moj uspjeh?

Izjava


?elite znati da li se ubrajate u najbolje? Finance Tuner® točno Vam pokazuje gdje još ima potencijala optimiranja, koji bi odmah poboljšali Vaš financijski rezultat.

Roland Kraus Senior Finance Tunera


Na?i korisnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» mehr