Benchmark Quick-Check:

Sprawdź, gdzie znajduje się Twój cash management w porównianiu z benchmarkami w kategorii performer. » weiter

» more

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » more

Możliwości nawiązania kontaktu

 • Chcesz, aby zadzwonił do Ciebie nasz pracownik ? Callback
 • Czy może wolisz wypełnić nasz formularz kontaktowy? Contact form
 • Możesz też przysłać do nas bezpośrednio wiadomość e-mailem

Z benchmarkingiem do najlepszych wyników

FinanceTuner ® pomaga menedżerom finansowym stosując nieprzeciętny benchmarking. Za jego pomocą możesz porównać poziom kosztów i świadczeń Twojego Cash Management z najlepszymi przedsiębiorstwami na Twoim rynku. W analizie potencjału rozpoznasz już w przeciągu jednego dnia zakresy, w których drzemią nadające się do realizacji rezerwy wydajności:

 • warunki transakcji bankowych, automatyzacja
 • obrót płatniczy, zarządzanie kontami dłużników i kredytodawców
 • optymalne z punktu widzenia odsetek dyspozycje finansowe
 • cashmanagement koncernu
 • leasing nieruchomości
 • ubezpieczenia i risk mangement
 • W następującym potem procesie finance tuning wspólnie z Tobą przetwarzamy rozpoznane potencjały w wymierne sukcesy ;i to w najkrótszym czasie. Finance tuning jest realny w każdej chwili i nie wymaga kosztownego układu graficznego projektu. Twój szybki sukces stanowi dla nas największą zachętę, gdyż pracujemy na zasadzie wynagrodzenia wynikowego. Ryzyko czasowe i z tytułu kosztów jest wyłącznie po stronie FinanceTunern®.

Korzyść dla Ciebie: Gwarantowany sukces bez ryzyka z tytułu kosztów i czasu !


Tylko 3 kroki do celu :


 1. Benchmark Quick-Check: można natychmiast zobaczyć, czy  FinanceTuning opłaca się dla Ciebie.
 2. Analiza potencjału: jednodniowy Cash Management-Benchmarking uwidacznia możliwości optymalizacji we wszystkich szczegółach, sporządza ocenę perspektyw sukcesów i pokazuje Ci konieczne kroki służące do realizacji.
 3. Wspólna realizacja: aktywnie aktywniewspomagamy Cię przy realizacji Twoich celów.

 

Czy dzięki FinanceTuner także osiągnę większe sukcesy?

Statement


Chcesz wiedzieć, czy należysz do czołówki ?
FinanceTuner® pokaże Ci precyzyjnie, czy istnieje jeszcze potencjał optymalizacji, umożliwiający natychmiastową poprawę wyniku finansowego.

Roland Kraus Senior FinanceTuner


Nasi Klienci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» mehr