Benchmark Quick-Check:

Preverite, kje se v primerjavi z benchmarki nahaja Va? bestperformer (razvoj oz. izvedba) v cash managementu. » weiter

» dalje

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » dalje

Mo?nosti za kontaktiranje

 • ?elite, da Vas pokliče eden na?ih sodelavcev? Callback
 • Bi raje izpolnili na? obrazec za kontaktiranje? Contact form
 • Lahko nam po?ljete tudi direktno elektronsko po?to.

Z benchmarkingom do vrhunskih dose?kov

Podjetje FinanceTuner® podpira finančne vodje z edinstvenim benchmarkingom (primerjalno analizo). S tem primerjamo raven stroškov in učinkov Vašega vodenja cash managementa z najboljšimi podjetji Vašega trga. Z analizo potencialov ?e po teku enega dneva spoznamo, na katerih področjih je mogoče najti še neizrabljene rezerve zmogljivosti:

 • Bančne provizije in tarife, avtomatizacija
 • Plačilni promet, vodenje kreditojemalcev in kreditodajalcev
 • Finančna dispozicija z izbiro optimalnih obresti
 • Cash management koncerna
 • Zakup nepremičnin
 • Zavarovanja in risk management (ukrepi za preprečevanje nesreč)

V finančnem tuningu, ki temu sledi, skupaj z Vami realiziramo potenciale, ki smo jih spoznali, v učinke, ki jih lahko izmerimo – in sicer v najkrajšem mo?nem času. Finančni tuning je vedno mo?no narediti in ne zahteva nobenega zapletenega projektnega layouta. Vaš hitri uspeh je za nas največja vzpodbuda, kajti delamo na osnovi uspeha. Tveganje časa in stroškov obstaja le za podjetje FinanceTuner®.

Vaša prednost: garancija uspeha brez tveganja časa in stroškov!


Samo 3 koraki do cilja:


 1. Hitra analiza s pomočjo benchmarkinga: ta takoj poka?e, ali se Vam finančni tuning izplača.
 2. Analiza potenciala: enodnevni benchmarking za vodenje cash managementa Vam podrobno prika?e vse mo?nosti optimiziranja, oceni mo?nosti za uspeh in Vam poka?e potrebne korake za realizacijo.
 3. Skupna realizacija: pri hitri realizaciji vseh ciljev aktivno delamo skupaj z Vami pri hitri realizaciji vseh ciljev aktivno delamo skupaj z Vami
Ali finančni tuner poveča moj uspeh?

Ugotovitev


?elite vedeti, ali spadate med najboljše?
Strokovnjaki iz FinanceTuner® Vam povsem natančno poka?ejo, kje še obstajajo potenciali za optimiziranje, ki takoj izboljšajo Vaše finančne rezultate.

Roland Kraus, generalni direktor podjetja FinanceTuner


Na?e stranke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» mehr