Benchmark Quick-Check:

Sprawdź, gdzie znajduje się Twój cash management w porównianiu z benchmarkami w kategorii performer. » weiter

» more

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » more

Możliwości nawiązania kontaktu

  • Chcesz, aby zadzwonił do Ciebie nasz pracownik ? Callback
  • Czy może wolisz wypełnić nasz formularz kontaktowy? Contact form
  • Możesz też przysłać do nas bezpośrednio wiadomość e-mailem

Cash Management & Cash Controlling

Dzięki benchmarkingowi można rozpoznać szanse optymalizacji codziennego operacyjnego  cash managementu. Na proces FinanceTuning składają się następujące kroki:

  1. Benchmarking codziennego procesu dyspozycji w ramach organizacji klientów w zakresie wszystkich kont i banków.  
  2. Zidentyfikowanie potencjałów w odniesieniu do organizacji kont, wzrostu sald z odsetek i automatyzacji procesów wspieranych systemami IT.
  3. Weryfikacja wyników możliwych do zrealizowania i ich wdrożenie.

Korzyść dla Ciebie: wyższe  saldo z odsetek, wzrost automatyzacji i uproszczony system cash controlling.

 

 

 

 

 

 

Czy dzięki FinanceTuner  także osiągnę większe sukcesy?

Statement


Chcesz wiedzieć, czy należysz do czołówki ?
FinanceTuner® pokaże Ci precyzyjnie, czy istnieje jeszcze potencjał optymalizacji, umożliwiający natychmiastową poprawę wyniku finansowego.

Roland Kraus Senior FinanceTuner


Aktualne sukcesy

UPC Telkabel

Optymalizacja obrotu płatniczego w kraju i za granicą i dysponowanie finansowe mające na celu optymalne oprocentowanie umożliwiło tej austriackiej firmie-córce osiągnięcie nieoczekiwanie wysokich oszczędności. Obecnie cash management-benchmarking przeprowadzany jest także w wielu firmach – córkach koncernu w Europie Wschodniej i Zachodniej.

» mehr